umów termin  
realizacji usługi   602 261 727     668 849 031

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – Poznań

W ofercie naszej firmy znajdują się nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ich montaż pozwala na znaczne ograniczenie kosztów utrzymania domu. Korzystając z takiego rozwiązania, nie trzeba zamawiać usług asenizacyjnych w takim zakresie, jak w przypadku szamba. Do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni wymagane jest jedynie dokładne opróżnienie osadnika oraz wykonanie przynajmniej raz w roku prac serwisowych, które polegają na wymianie filtra, a także wysypaniu podwójnej dawki bakterii, co inicjuje ponowne uruchomienie oczyszczalni.

 

Montaż przydomowej instalacji oczyszczania ścieków

Montaż przydomowej instalacji oczyszczania ścieków nie wymaga skomplikowanych prac, a zakres robót tylko nieznacznie wykracza poza to, co konieczne przy zakładaniu tradycyjnego szamba. Zbiornik osadnika musi być osadzony w ziemi podobnie jak zwykłe szambo. Różnicą jest jednak konieczność ułożenia drenażu rozsączającego. Jest to system rur układanych w niezbyt głębokich wykopach. Umieszcza się je zwykle w podsypce żwirowej. Ich długość jest uzależniona od tego, z jaką ilością ścieków będą sobie musiały poradzić. Drenaż powinien być umieszczony na terenie, gdzie nie będą sadzone rośliny, które się głęboko ukorzeniają, ponieważ mogłyby uszkodzić system.

 

Działanie ekologicznej oczyszczalni ścieków

Działanie ekologicznej oczyszczalni ścieków polega na mechanicznym i biologicznym filtrowaniu zanieczyszczeń i następuje na kilku kolejnych krokach. W pierwszym z nich ścieki trafiają do osadnika, w którym zachodzi ich wstępne oczyszczenie i separacja. Nieczystości stałe gromadzą się na dnie zbiornika, zaś płynne, po przejściu przez kosz filtracyjny trafiają do studzienki rozprowadzającej. Stamtąd są przesyłane do systemu drenaży. W nich woda, w której jest wciąż pewna ilość zanieczyszczeń, jest rozsączona do warstwy gruntu otaczającego rury drenażowe. Ponieważ każdy drenaż jest napowietrzany, zanieczyszczenia są rozkładane za sprawą działania bakterii tlenowych. Woda jest następnie filtrowana przez warstwę żwiru i ziemi otaczających drenaże. Po wolnym i stopniowym przeniknięciu przez kolejne warstwy już oczyszczona trafia po długim czasie do wód gruntowych.

 

Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są wygodne i tanie w eksploatacji. Pozwalają zapomnieć o konieczności częstego wywożenia ścieków i związanych z tym wydatkach. Nie wymagają również absorbujących zabiegów konserwacyjnych, które wystarczy wykonywać raz w roku. Zanieczyszczenia poddawane są naturalnym procesom biologicznym, więc rozkładają się do postaci prostych związków mineralnych, nieszkodliwych dla środowiska. Gdy oczyszczalnia ścieków jest prawidłowo dobrana i odpowiednio eksploatowana, to opuszczająca ją ciecz może być rozsączona do gruntu. Należy jednak wiedzieć, że nie nadaje się ona do podlewania upraw. Do tego celu można używać wody opadowej zgromadzonej w zbiorniku na deszczówkę.

 

Nowelizacja przepisów o przydomowej oczyszczalni ścieków

Od 9 sierpnia 2022 roku obowiązują istotne zmiany przepisów związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Do tego czasu nie były określone zasady postępowania na terenie gminy z nieczystościami pochodzącymi z takich oczyszczalni. W wielu miejscach brakowało podmiotów odbierających taki rodzaj zanieczyszczeń. Ustawa wprowadziła definicję nieczystości ciekłych, które są gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciel nieruchomości z przydomową oczyszczalnią ścieków musi mieć podpisaną umowę z odpowiednim podmiotem na pozbywanie się nieczystości ciekłych z osadnika. Nadal też obowiązuje zgłoszenie takiej oczyszczalni do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Z kolei plan budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia do starostwa. Na wydanie pozwolenia na budowę czeka się 21 dni. Oczyszczalnie o wydajności powyżej 7,5 m3 wymagają dodatkowo sporządzenia operatu wodno-prawnego oraz uzyskania pozwolenia od Wód Polskich.

 

oczyszczalniebioekoplus
oczyszczalniebioekoplus5
oczyszczalniebioekoplus4
oczyszczalniebioekoplus3
oczyszczalniebioekoplus2
oczyszczalniebioekoplus1