Transport zbiorników

Instrukcja dotycząca transportu zbiorników BIO-EKO Plus

1.

Samochód lub ciągnik siodłowy wykorzystywany do przewożenia zbiornika powinien posiadać płaską podłogę pozbawioną ostrych krawędzi, wystających gwoździ, śrub, itp. mogących uszkodzić zbiornik w trakcie jego przewożenia na miejsce posadowienia.

2.

Zbiornik powinien być zabezpieczony przynajmniej czterema klinami po bokach (po dwa z każdej strony pojazdu) oraz po jednym z przodu i z tyłu pojazdu.

3.

Przymocowanie zbiornika na pojeździe należy przeprowadzać przy użyciu dwóch pasów transportowych, przełożonych w dolnej części zbiornika pod jego dnem.

4.

W czasie transportu pokrywa włazu rewizyjnego i nadbudowa włazu powinny być zdjęte ze zbiornika.