Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

Osadnik gnilny. Jak go dopasować?!

Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem stosowanym w miejscach, jakimi są przydomowe oczyszczalnie ścieków i może być używany, jako pierwszy stopień oczyszczania ścieków pochodzących z budynków mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych, małych osiedli, obiektów publicznych (przedszkoli, szkół, zajazdów, hoteli itp.), zakładów usługowych, obiektów handlowych i innych.

Wielkości poszczególnych typów osadników gnilnych będą dopasowane do wielkości zrzutów ścieków wyrażonych, jako przepływ dobowy maksymalny (Qdmax) lub w przeliczeniu na równoważną liczbę mieszkańców (RLM) oraz do ładunku zanieczyszczeń, na podstawie dokumentacji technicznej w uzgodnieniem z producentem wyrobu według wskaźników obliczeniowych dla najbardziej niekorzystnych warunków.

Zaufaj Bio-Eko PLUS

Wszystkie osadniki wykonane są z połączenia zbiorników o pojemności całkowitej 2,35 m3 i pojemności czynnej 2,0 m3 każdy, zgodnie z normą PN-EN 12566-1 [1].

Pojedynczy zbiornik ma kształt zbliżony do beczki z centralnie umieszczonym włazem. Nada się idealnie, do tego byś mógł stworzyć przydomowe oczyszczalnie. Poznań z ochotą korzysta z proponowanych przez nas rozwiązań.


OGK 1

OSADNIK JEDNOKOMOROWY Dla 1-4 MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA STAŁE

Cała oczyszczalnia składa się z jednego zbiornika o poj czynnej 2,0 m3 , 42m rury drenażowej , studzienki rozdzielacza , geowłókniny , jeśli jest taka potrzeba to + studnia chłonna oraz studzienki do poboru próbek wody na końcu drenażu.

OGK 2

OSADNIK DWUKOMOROWY Dla 1-7 MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA STAŁE

Cała oczyszczalnia składa się z dwóch zbiorników o poj czynnej 4,0 m3 razem , 84m rury drenażowe , studzienki rozdzielacza , geowłókniny , jesli jest taka potrzeba to + studnia chłonna oraz studzienki do poboru próbek wody na końcu drenażu.

OGK 3

OSADNIK TRZYKOMOROWY Dla 1-11 MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA STAŁE

Cała oczyszczalnia składa się z trzech zbiorników o poj czynnej 6,0 m3 razem , 120m rury drenażowe , studzienki rozdzielacza , geowłókniny , jesli jest taka potrzeba to + studnia chłonna oraz studzienki do poboru próbek wody na końcu drenażu.


Typoszeregi osadników gnilnych OG i OGK będą spełniały swoje funkcje zgodnie z przeznaczeniem przy zachowaniu następujących warunków:

  •  ilość ścieków zrzucanych da osadnika będzie zgodna z założeniami określonymi dla poszczególnych typoszeregów;
  • Czas zatrzymania ścieków nie będzie mniejszy niż jedna doba w odniesieniu do średniego dobowego dopływu ścieków;
  • Pierwsza kontrola zawartości zgromadzonego osadu w osadniku będzie się odbywać nie później niż sześć miesięcy od rozruchu lub opróżnienia zbiornika, a następne - nie rzadziej niż co trzy miesiące;
  • Opróżnienie osadnika z osadów powinno odbywać się nie rzadziej niż raz w roku, przez upoważnioną fachową obsługę i wywóz osadu taborem asenizacyjnym do oczyszczalni przystosowanej do obróbki osadów;
  • Po opróżnianiu zbiornika należy pozostawić w osadniku osady w ilości równej około 20% objętości osadnika, w celu podtrzymania naturalnej fermentacji;
  • Gazy powstające podczas procesów rozkładu w osadniku gnilnym należy odprowadzić instalacją kanalizacyjną ponad dach budynku;
  • Do osadnika gnilnego nie wolno wprowadzać wód deszczowych. Już teraz stwórz z łatwością oczyszczalnie biologiczne!

Dowiedz się więcej o oczyszczalniach biologicznych

Nasi specjaliści chętnie udzielą pomocy i odpowiedzą na wszelkie pytania.

Oczyszczalnie biologiczne a tradycyjne metody oczyszczania w Poznaniu?

Wszystkie zanieczyszczenia produkowane przez domowników muszą trafić do oczyszczalni, która dba o to, by dostarczane nieczystości zostały rozkładane na związki mineralne, które nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Bez wątpienia przydomowa oczyszczalnia jest inwestycją na wiele lat, która z pewnością okaże się satysfakcjonującym sposobem eksploatacji. Przede wszystkim do zalet biologicznych oczyszczalni należą niskie koszty utrzymania. Oczywiście w chwili podjęcia decyzji o montażu przydomowej instalacji argument ten może wydawać się mało realny, jednakże już w pierwszych latach użytkowania z całą pewnością będzie widoczna zasadnicza różnica. Dodatkowo warto również mieć na uwadze, że przydomowa oczyszczalnia ścieków generuje znacznie mniej szkodliwych związków, które mogłyby wpłynąć negatywnie na środowisko naturalne, co w przypadku tak ogromnego nacisku na kwestie ekologii i dbałości o zasoby naturalne jest bardzo ważnym argumentem korzystnie rokującym na przyszłość.

Jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków w Poznaniu?

Biologiczna oczyszczalnia ścieków wykonywana na terenie Poznania to jeden z najnowocześniejszych sposobów oczyszczania ścieków. Podstawowym elementem odpowiedzialnym za prawidłowe działanie instalacji jest wykorzystanie potencjału aktywnych złóż biologicznych oraz skuteczne wsparcie niskoobciążonego czynnego osadu. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań proces oczyszczania ścieków polega na oczyszczaniu w obrębie całej instalacji, zatem pozostaje bardziej efektywna i ekonomiczna. Tradycyjne oczyszczalnie ścieków wykorzystują osadnik i drenaż rozsączający, które w instalacji biologicznej są całkowicie zbędne. Dodatkowo wodę, która przeszła proces oczyszczania można wykorzystać do dalszych prac ogrodowych na przykład do podlewania trawników czy roślin, co z pewnością jest korzystną alternatywą dla domowego budżetu, w szczególności w czasie upalnego lata, gdzie podlewanie wymaga większych nakładów finansowych.

Kiedy wybrać ekologiczne a kiedy biologiczne szambo w Poznaniu?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które rozwiązanie będzie korzystniejsze dla gospodarstwa domowego, ponieważ ostateczny proces jest uzależniony od wielu czynników, które dotyczą między innymi wielkości działki, poziomu wód gruntowych i szeregu innych działań, które mogą stanąć na przeszkodzie budowy któregoś z rozwiązań. Wybierając biologiczne szambo warto skonsultować się z fachowcami z branży, którzy specjalizują się w tego typu instalacjach, co pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości.