Montaż szamba ekologicznego

Instrukcja montażu zbiorników BIO-EKO Plus

Przed rozpoczęciem zasypywania należy ustawić zbiornik w wykopie tak, aby króciec wylotowy znajdował się na odpowiedniej głębokości, a kolejno należy wypoziomować zbiornik.

 1. Napełnić zbiornik wodą do ok. 1/4 jego wysokości i obsypać piaskiem do poziomu lustra wody. Zagęścić kolejno piasek wypełniający wykop.
 2. Napełnić zbiornik wodą do ok. 1/2 jego wysokości i obsypać piaskiem do poziomu lustra wody. Zagęścić kolejno piasek wypełniający wykop.
 3. Napełnić zbiornik wodą do ok. 3/4 jego wysokości i obsypać piaskiem do poziomu lustra wody. Zagęścić kolejno piasek wypełniający wykop.
 4. Podłączyć instalację doprowadzającą ścieki do zbiornika.
 5. Zasypać wykop do poziomu gruntu.
 6. Wykop pod zbiornik musi być większy co najmniej o 1,0 m od wymiarów zbiornika ze względu na zapewnienie dostępu do ścianek dolnej połowy podczas jego posadowienia.
 7. Głębokość wykopu powinna wynikać bezpośrednio ze spadku przewodów doprowadzających ścieki i musi być powiększona dodatkowo o 30 cm w celu dokonania podsypki z piasku pod zbiornikiem.
 8. W ścianach i na dnie wykopu nie mogą znajdować się kamienie, belki, ani inne twarde przedmioty mogące powodować mechaniczne uszkodzenie zbiornika.
 9. Przed przystąpieniem do montażu należy odpowiednio zabezpieczyć wykop przed osuwaniem się gruntu ze ścian wykopu. Liny montażowe powinny być przeciągnięte przez uchwyty montażowe, które znajdują się na kołnierzu zbiornika.
 10. Liny montażowe powinny zabezpieczać zbiornik przed zmianą pozycji posadowienia aż do momentu zasypania połowy wysokości zbiornika gruntem.
 11. Montaż nadbudowy pokrywy lub włazu rewizyjnego powinien odbywać się dopiero po zasypaniu zbiornika gruntem.

Masz pytania?

Chcesz wiedzieć więcej na temat szamba ekologicznego? Czekamy na Twój kontakt!