Eksploatacja zbiorników szamba ekologicznego

Instrukcja eksploatacji zbiorników BIO-EKO Plus

Pokrywa włazu rewizyjnego powinna być cały czas zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem przez niepowołane osoby.

W czasie przeprowadzania okresowych przeglądów konserwacyjnych należy zachowywać szczególną ostrożność przy zblianiu się do otworu włazu rewizyjnego.

W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub naprawczych wewnątrz urządzenia należy:
  • całkowicie opróżnić zbiornik lub osadnik gnilny;
  • zabezpieczyć urządzenie przed napływem ścieków z doprowadzającej kanalizacji;
  • używać drabiny do wchodzenia i wychodzenia ze zbiornika;
  • nie używać otwartego ognia i nie palić papierosów wewnątrz zbiornika;
  • wszystkie czynności i prace konserwatorskie przeprowadzać przy asekuracji drugiej osoby pozostającej na zewnątrz zbiornika.

Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze należy prowadzić w specjalnym ubraniu ochronnym.